top of page

Rygene var en folkegruppe som i vikingtiden holdt til på sørvestlandet, primært i Rogaland.

RYGENE - KORNDYRKERNE SOM BYGDE ROGALAND

Vi i RYGR har valgt 872 som "vårt" tall, fordi dette tradisjonelt regnes som årstallet for slaget ved Hafrsfjord.

Siden tidenes morgen har Rygene vært et farende folk. Det var her de første nordmennene bosatte seg da isen forsvant. De bosatte seg på det fruktbare Jæren og Ryfylkeøyene. Navnet Ryger bety korndyrkere og på Jæren fant de noen av den aller beste dyrkningsjorden i Norge. Her oppsto det rikdom. Det var nettopp rikdom og ikke fattigdom som gjorde at Rygene dro på oppdagelse- og handelsreiser ut i verden. De dro i folkevandringstiden avgårde og etablerte byen Rügen i dagens Tyskland og Rugiland nede ved Wien. I vikingtiden gjentok dette seg.

 

Vikingene har lenge vært kjente som sjørøvere og krigere, men de var også dyktige handelsmenn, håndverkere, bønder, fiskere, poeter og oppdagere. Det var vikingene som utviklet et fartøy som de langt bedre organiserte og mer velstående samfunnene på kontinentet ikke hadde; vikingskipet.

I Rogaland kunne dermed de lokale velstående høvdingene bruke sin rikdommen til å bygge og bemanne store vikingskip, og fortsette jakten på enda større rikdommer på andre siden av Nordsjøen. I år 793 stormet en flokk krigerske vikinger i land på den lille øya Lindisfarne på den Engelske østkysten. Disse krigerne, sannsynligvis Ryger fra Rogaland, drepte munkene og røvet klosteret for verdisaker og skrev seg dermed inn i verdenshistorien som dem som startet vikingtiden. 

Da Harald Hårfagre knappe hundre år senere skulle samle Norge hadde han allerede Rygene på sin side. De støttet kongstanken og i 872 sto derfor det største sjøslaget noen sinne i Norge, i Hafrsfjord, midt i Rygenes rike. Siden var det Hårfagres etterkommere som var konge i Norge. En av dem var Olav Tryggvason. Moren Astrid kom jo fra Obrestad. Olav vokste opp i landflyktighet, men ble i 995 Norges konge, en god alliert med vår lokale høvding Erling Skjalgsson fra Sola, som giftet seg med Olavs søster Astrid. Olav døde i år 1000 og Erling regjerte på Vestlandet til han falt i kamp med Olav Haraldsson i år 1027.

Det er derfor kanskje ikke rart at når Jærens neste større bryggeri etableres så skjer det midt blant korndyrkerne og foregangsmenn på Jæren, bare et steinkast unna Lalandsholmen i Frøylandsvatnet, hvor sagnet forteller at Olav Tryggvasson, Hårfagres direkte etterkommer ble født.

Historien: Product

Bryggeriets Tidslinje:

 

1. mars 2017: RYGRs bryggerimester og daglige leder ansettes

1. august 2017: Avtale med utbygging av bryggeriets lokaler i Kverneland Næringspark signeres

1. september 2017: Byggestart

November 2017: Bryggeriet monteres og testkjøres

18. desember 2017: Det første brygget settes

28. januar 2018: De første flaskene tappes

2. februar 2018: Bryggeriet åpnes av Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese med stor åpningsfest

6. mars 2018: Første salgsdag av fire forskjellige ølsorter fra RYGR

21. september 2018: RYGR selger sine første dråper fra fat på barmarkedet.

14. desember 2018: RYGR passerer 250.000 solgte enheter i Rogaland.

7. juni 2019: RYGR lanserer sine første øl på Vinmonopolet

27. september 2019: Første konsert i bryggeriet med 11-manns bandet, Philharmonien. Utsolgt med 270 gjester

21. januar 2020: Grans Bryggeri AS og Hoppy Holding AS som eies av de fem ansatte i RYGR kjøper RYGR Brygghus AS

Januar 2022: RYGR selges på TaxFree på de fire største flyplassene i Norge

8. mars 2023: BIRK Bryggeriutsalg åpner dørene

28. mars 2023: Tommy Raanti overtar stafettpinnen fra Sune Parker, som daglig leder i RYGR

bottom of page